HEPA Bladenights Nový Jičín 2014

HEPA Bladenights Nový Jičín 2014

SVČ Fokus Nový Jičín ve spolupráci s HEPA outdoor fitness pořádá hromadné jízdy in-line bruslařů ulicemi Nového Jičína za doprovodu policejních vozů. Přítomný je také Music-car, ze kterého hraje po celou dobu jízdy hudba. Vyjížďky jsou organizovány v pohodovém duchu. HEPA BladeNights nejsou závod, neplatí se žádné startovné ani jiné účastnické poplatky.

Věková skupina 12-99 let
Sraz účastníků 20:00 parkoviště u zimního stadion

 

Termíny inline jízd veřejnosti:
 23. května 2014
 20. června 2014
 22. srpna 2014
 4. září 2014

 Sraz vždy ve 20:00 hodin na horním parkovišti u zimního stadionu v Novém Jičíně. V případě nepříznivého počasí se akce ruší.

 PODMÍNKY ÚČASTI:

 Každý, kdo se na bruslích cítí jistě a bezpečně.
 Účast v HEPA BladeNights je na vlastní nebezpečí každého bruslaře.
 Účastníci jsou povinni řídit se pokyny doprovázejících policistů a instruktorů HEPA BladeNights. Pokud tomu tak nebude, vyhrazuje si pořadatel právo účastníka z jízdy vyloučit.
 Vyjížďky se nesmí zúčastnit nikdo pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných látek.

Více informací k akci naleznete zde.

Kam za zábavou